VAN HECK
VASTGOED & RECHT
Contact  
Volg ons op Facebook

Van Heck Vastgoed & Recht

Het kantoor is voornamelijk op de volgende rechtsgebieden actief:

  • Planschade
  • Huurrecht
  • Wet WOZ
  • Onteigening                                           

Vaak geldt, dat de kosten van juridische bijstand in procedures op zijn minst deels worden vergoed door de overheid/wederpartij!

Hierdoor blijft het inschakelen van Van Heck Vastgoed & Recht voor iedereen bereikbaar.

Daarnaast worden in ieder geval zeer redelijke tarieven gehanteerd, waarbij het altijd mogelijk is een vaste prijsafspraak te maken.

Het kantoor kan de verschillende procedures geheel verzorgen, inclusief het opstellen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften of dagvaardingen. Ook contracten kunnen worden opgesteld.

Op verzoek wordt soms ook buiten het vastgoedrecht een opdracht aanvaard.